http://www.muzeum.com.pl/

Muzeum Okręgowe w Koninie/Gosławice. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Początki istnienia Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Okręgowego w Koninie sięgają 1967 roku, w którym przejęto z byłego społecznego Muzeum PTTK kilkaset sztuk różnorakich monet i banknotów o niedużej wartości muzealnej. Jednakże na bazie tego zbioru na przestrzeni prawie 40 lat powstawała kolekcja monet, banknotów, medali i odznaczeń, przede wszystkim polskich oraz krajów historycznie z Polską związanych, która obecnie liczy ponad 10 tysięcy obiektów.

Do najbardziej interesujących zabytków numizmatycznych należą: brakteaty Bolesława Krzywoustego, grosz krakowski Kazimierza Wielkiego, srebrne talary królów polskich z dynastii Wazów, pierwsze polskie banknoty z okresu Powstania Kościuszkowskiego. Ponadto w kolekcji znajdują się monety z okresu Polski porozbiorowej: Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego oraz Powstania Listopadowego.

16