http://www.muzeum.koscian.pl/

Strona Muzeum Regionalnego w Kościanie. Dział ten jest największym działem pod względem ilościowych i składa się z ponad 2000 monet, banknotów oraz pieniądza zastępczego.
Kolekcja monet rozpoczyna się od monet rzymskich, poprzez monety polskie z okresu panowania Piastów i Jagiellonów.
Muzeum posiada również wiele ciekawych monet z okresu panowania Zygmunta III Wazy.
Bogaty zbiór tworzą również monety z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
Licznie również reprezentowany jest okres II RP oraz Polski Ludowej.
Kolejną część zbioru numizmatycznego tworzą banknoty. Do najciekawszych należą pierwsze polskie pieniądze papierowe z okresu Powstania Kościuszkowskiego, a także banknoty z okresu międzywojennego.
Ostatnią część tego zbioru stanowią żetony dominialne oraz bony papierowe z końca XIX wieku i z czasów I wojny światowej z terenów Ziemi Kościańskiej. Na szczególną uwagę zasługują bony wydawane przez miasta powiatu, a także szefle wybijane w majątkach ziemskich.

Dział ten od 2009 roku posiada ekspozycję stałą „Gabinet Numizmatyczny”.

13