http://www.ptn.pl/

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne wywodzi się z przedwojennego zorganizowanego ruchu numizmatycznego. Jego poprzednikami były: Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie (rok założenia – 1888), Towarzystwo Numizmatyczne Warszawskie (rok założenia – 1915, sięgające swoimi korzeniami do roku 1845), Towarzystwo Numizmatyczne w Poznaniu (rok założenia – 1920), Związek Numizmatyków Lwowskich (rok założenia – 1925) i Towarzystwo Numizmatyczne w Bydgoszczy (rok założenia – 1935).

W okresie powojennym numizmatycy polscy zrzeszeni byli kolejno: w Polskim Towarzystwie Archeologicznym, potem w Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym, by w 1991 roku uzyskać dzisiejszy status.