http://www.wtn.org.pl/

Warszawskie Towarzystwo Numizmatyczne (WTN), zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem kontynuującym tradycję i działalność zorganizowanego od 1845 roku warszawskiego ruchu numizmatycznego, reprezentowanego w przeszłości przez: koła, sekcje i towarzystwa numizmatyczne w Warszawie oraz przez Warszawskie Stowarzyszenie Numizmatyczne im. Mieczysława Czerskiego, założonym i działającym od 2003 roku.

11